Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2015-03-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2015-03-LA betreffende de overeenkomsten met betrekking tot het niveau van de dienstverlening gesloten met de verleners van grondafhandelingsdiensten bij General Aviation.

Beslissing

C-2015-01-LA

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft recent een mededeling verspreid betreffende zijn rol gedurende de tarifaire raadplegingen bij Brussels Airport. Met het oog op de bescherming van de belangen van alle partijen heeft de Dienst Regulering geoordeeld niet actief te ageren met de deelnemers aan de raadplegingen en zijn rol als neutrale waarnemer te behouden.

Mededeling

D-2015-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2015-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

A-2014-04-LA

Luchthaven

Advies van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende […]

Adviezen

D-2014-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2014-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op Brussels Airport. Op 13 april 2016 heeft de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel uitspraak gedaan inzake het hoger beroep dat werd ingediend door Abelag tegen de beslissing D-2014-01-LA van de Dienst Regulering. Het Hof heeft geoordeeld dat de vordering ontvankelijk en […]

Beslissing

error: Content is protected !!