Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2015-07-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-07-LA van 29 juni betreffende het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

D-2015-06-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-06-LA van 12 juni 2015 betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

C-2015-02-LA

Luchthaven

Luchthaven Brussel-Nationaal: meningsverschil met betrekking tot finaal tariefvoorstel (8/6/2015) Na beĆ«indiging van de tariefconsultaties op de luchthaven Brussel-Nationaal voor de volgende periode 2016-2021 heeft de Dienst Regulering verschillende verzoekschriften ontvangen waarmee het finaal tariefvoorstel (tariefsysteem en een formule voor tariefcontrole) van de luchthavenuitbater geweigerd wordt. Overeenkomstig de reglementering zal de Dienst Regulering de verzoekschriften onderzoeken […]

Mededeling

D-2015-05-LA

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft recent een audit uitgevoerd inzake de naleving van de licentievoorwaarden inzake veiligheid en milieu door de licentiehouder Brussels Airport Company. Algemene conclusie was dat alle voorwaarden correct werden nageleefd.

Beslissing

D-2015-02-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2015-02-LA betreffende de kwaliteitscharters voor General Aviation opgesteld door Brussels Airport Company.

Beslissing

error: Content is protected !!