Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2007-1-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2007-1-S van 6 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo n.v. aangaande de onmogelijkheid om een objectieve certificering van haar treinbestuurders te laten uitvoeren.

Beslissing

A-2007-01-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-1-S houdende het koninklijk besluit van 21 januari 2007 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

Adviezen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België”

Spoorwegen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België” Presentaties: Inleiding (Michel Damar, Voorzitter van het Directiecomité, FOD Mobiliteit en Vervoer) Het Europese wettelijke kader (Enrico Grillo Pasquarelli, Hoofd Directoraat E, DG TREN) Het Belgische wettelijke kader (Carole Maczkovics, Expert, kabinet van de minister van Mobiliteit) Rol van de regulator (Philippe Quarmeau, Adjunct-directeur, Dienst […]

Studies

error: Content is protected !!