Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2012-01-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2012-01-S van 3 augustus 2012 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande de hoogte en de structuur van de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Beslissing

A-2009-01-S

Spoorwegen

Advies nr. 2009-1-S betreffende de niet-discriminerende uitoefening van de functies die verband houden met toewijzing van de infrastructuurcapaciteit in de schoot van Infrabel.

Adviezen

D-2009-03-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2009-03-S van 4 augustus 2009 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande discriminatie en ongelijke behandeling gelet op de onbeschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur ten gevolge van de staking van B-Cargo op 9 en 10 april 2009. * Beslissing Raad van State: arrest nr. 216.101 van 27 oktober 2011

Beslissing

Studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België

Spoorwegen

studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België Presentaties Toespraak van de heer Michel DAMAR, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer EU Railway Policy (Patrick Rousseaux, Railway Transport and Interoperability” Unit) Liberalisation of International Passengers Transport Services (Peter Lepoutre, Legal Counsel NMBS Holding) Liberalisering van het reizigersvervoer per spoor […]

Studies

A-2007-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-2-S houdende de levering van opleidingsdiensten aan het rijdend personeel.

Adviezen

error: Content is protected !!