Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Beslissing D-2023-04-S over de klacht van DB Cargo Belgium betreffende de tarieven om overbelastingsrisico’s te voorkomen en de verplichting van niet-discriminerende toegang tot dienstvoorzieningen

Dienstvoorzieningen

Op 25 september 2023 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd over een klacht van DB Cargo Belgium tegen Infrabel in diens hoedanigheid van exploitant van dienstvoorzieningen. De klager was van mening dat de tarieven om overbelastingsrisico’s te voorkomen discriminatoir zijn en dat het principe van de niet-discriminerende toegang tot dienstvoorzieningen geschonden werd. Ook zou […]

Beslissing

Beslissing D-2023-02-S in het kader van de controleopdracht naar het referentiedocument ‘Toegang tot de Ticketingdiensten en -ruimtes’ van NMBS

Dienstvoorzieningen

Op 9 augustus 2023 heeft de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal een beslissing uitgevaardigd in het kader van de controleopdracht naar het Referentiedocument ‘Toegang tot de Ticketingdiensten en ruimtes’ van NMBS. Het doel van deze controleopdracht was na te gaan of de bepalingen die zijn opgenomen in […]

Beslissing

Advies A-2023-04-S met betrekking tot de POC Waaslandhaven Bundel Zuid

Dienstvoorzieningen

Op 11 augustus 2023 maakte de Dienst Regulering Advies A-2023-04-S over aan Infrabel. De infrastructuurbeheerder had dit advies gevraag over een voorstel tot verbetering van het flow management in de dienstvoorziening Waaslandhaven bundel Zuid. Via een Proof of Concept (POC) wenst Infrabel een nieuwe manier van bundelbeheer te introduceren.Het advies bestaat uit drie onderdelen. In […]

Adviezen

Beslissing D-2021-07-S in het kader van de controleopdracht naar het Algemeen Spoorbedieningsprotocol van Zuidnatie NV

Dienstvoorzieningen

Op 15 december 2021 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd in het kader van de controleopdracht naar het Algemeen Spoorbedieningsprotocol van Zuidnatie NV, een dienstvoorziening in de Haven van Antwerpen. De Dienst Regulering besliste dat het Algemeen Spoorbedieningsprotocol niet volledig conform de vereisten van de geldende reglementering is en er nog enkele aanpassingen aan […]

Beslissing

error: Content is protected !!