Op 11 augustus 2023 maakte de Dienst Regulering Advies A-2023-04-S over aan Infrabel. De infrastructuurbeheerder had dit advies gevraag over een voorstel tot verbetering van het flow management in de dienstvoorziening Waaslandhaven bundel Zuid. Via een Proof of Concept (POC) wenst Infrabel een nieuwe manier van bundelbeheer te introduceren.
Het advies bestaat uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel wordt specifiek het productaanbod behandeld, het tweede deel bespreekt het plaatselijke protocol of het beleid ten overstaan van de spoorwegondernemingen. Tenslotte wordt er nog een aanbeveling gemaakt op basis van vaststellingen gemaakt door de Dienst Regulering in deze analyse.
Het advies A-2023-04-S kan hier worden teruggevonden.