Op 5 november 2021 verstrekte de Dienst Regulering Advies nr.A-2021-07-S binnen het kader van een consultatie tot wijzing van de netverklaring opgezet door de infrastructuurbeheerder Infrabel. Deze consultatie was specifiek gericht op het wijzigen van de tariefformule die tot doel heeft overbelasting van de bundels te voorkomen. Deze wijziging was noodzakelijk om de tariefformule in lijn te brengen met Advies nr. A-2021-03-S van de Dienst Regulering van 6 juli 2021 met betrekking tot het voorstel van overschrijdingstarief. De Dienst Regulering stelde vast dat de aanpassingen, op niveau van de formule, in lijn liggen met de aanbevelingen. Er zijn geen elementen die aantonen dat de aangepaste formule en deze zijn toepassing niet zou voldoen aan de van toepassing zijnde reglementeringen.