De Dienst Regulering organiseert tot en met 15 september 2021 een publieke consultatie over de redelijke termijn waarbinnen de verzoeken van de spoorwegondernemingen om toegang tot, en levering van diensten in dienstvoorzieningen dienen te worden beantwoord. Ter consultatie wordt een ontwerpbeslissing voorgelegd, waarin de redelijke termijn reeds indicatief door de Dienst Regulering is vastgelegd. Geïnteresseerde partijen hebben binnen de consultatieperiode de mogelijkheid om binnen de consultatieperiode schriftelijke reacties neer te leggen op deze ontwerpbeslissing.

Het publiek consultatiedocument, dat de tekst van de ontwerpbeslissing en de modaliteiten van de publieke consultatie bevat, kan hieronder worden teruggevonden.