Op 10 juni 2020 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 20 mei 2020 gepubliceerd houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van de COVID-19 pandemie voor wat betreft de administratieve geldboeten met betrekking tot het luchtvervoer en de luchtvaartnavigatie en het tariefsysteem van de luchthaven Brussels Airport.

Deze wet is gesteund op een advies dat door de Dienst Regulering in april van dit jaar werd uitgevaardigd. De Dienst Regulering was immers van mening dat de lopende tariefconsultaties wegens uitzonderlijke corona-omstandigheden niet afgerond konden worden conform de reglementaire bepalingen en dat er bijgevolg een wettelijke zekerheid moest bestaan over de tarieven van de luchthavenuitbater, en dit in het belang van zijn gebruikers.

Via deze wet wordt de huidige gereguleerde periode verlengd met één jaar. Tijdens deze periode blijven dezelfde tarieven van kracht als degenen die gelden vanaf 1 april 2020.