Op 5 november 2021 heeft de Dienst Regulering beslissing D-2021-05-C uitgevaardigd naar aanleiding van de klacht van Thalys tegen Infrabel betreffende de herziening van de hyperpiekcoëfficiënt die van toepassing is in de Noord-Zuidverbinding voor het HST-segment (dienstregeling 2021 en 2022).
De Dienst Regulering is van mening dat de argumenten van de verzoekster niet kunnen weerhouden worden.
Om deze reden heeft de Dienst Regulering geoordeeld dat de klacht ontvankelijk maar ongegrond is.
De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing is hier te vinden.