In het kader van een controleopdracht met betrekking tot de naleving door Brussels Airport Company (BAC) van zijn verplichtingen jegens de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal heeft de Dienst Regulering op 7 September 2020 beslissing D-2020-04-LA uitgevaardigd. De Dienst Regulering oordeelde dat BAC had nagelaten overleg te plegen en nauw samen te werken met de Ombudsdienst. De Dienst Regulering heeft BAC aangemaand de nodige maatregelen te treffen om de inbreuk op deze licentieverplichting te stoppen. (Beslissing enkel beschikbaar in het Frans)