Op 6 juli 2021 publiceerde de Dienst Regulering advies A-2021-03-S met betrekking tot het voorstel van overschrijdingstarief. Dit advies over een nieuwe tariefstructuur voor de spoorbundels werd aangevraagd door Infrabel. Omdat de  tarieven en de achterliggende producten samenhangen en niet zomaar kunnen worden ontkoppeld verstrekt de Dienst Regulering een advies over de volledige tariefstructuur voor de bundels. Betreffende de producten “sporen reserveerbaar voor een lange periode” en “processporen” wordt Infrabel aangeraden enige aanpassingen te maken: in de onderverdeling, de controleer- en afdwingbaarheid, de  efficiëntie en de toewijzingsprocedure. Binnen de tariefstructuur zelf wordt Infrabel voorgesteld om te differentiëren in de toegangsheffing voor de spoorbundels. Naar gebruiksheffing voor de bundels toe wordt Infrabel ten stelligste afgeraden om gebruik te maken van het overschrijdingstarief, dit zowel voor het onderdeel bonuspunten als het onderdeel overschrijdingspunten. De mogelijkheid tot differentiatie in de gebruiksheffing kan overwogen worden.