Het jaarverslag over onze activiteiten in 2020 is online beschikbaar.
Het kan hier geraadpleegd worden