Het jaarverslag over onze activiteiten in 2019 is online beschikbaar.
Het kan hier geraadpleegd worden.