Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Disclaimer & Juridische Informatie

Disclaimer

Informatie over de uitgever

Verantwoordelijke van de publicatie:
Serge Drugmand, Directeur

Webmaster:
The Crew Communication

Alle gegevens worden enkel ter informatie op de website gepubliceerd. Wij vestigen de aandacht van de gebruikers erop dat ze de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal op geen enkele wijze wettelijk verbinden.

Contactpersoon voor de website
Webmaster @ The Crew Communication
Avenue Louise 251 Louizalaan
Bruxelles 1000 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 504 00 00

Hosting
De website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal wordt gehost door The Crew Communication.

Reproductierechten
De op de website www.regul.be gepubliceerde informatie is openbaar, maar mag niet gebruikt worden voor commerciële of reclamedoeleinden. Reproductie van de op de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal gepubliceerde pagina’s en documenten is toegelaten mits inachtneming van de integriteit van de gereproduceerde documenten (i.e. geen wijziging of verdraaiing van enigerlei aard), duidelijke vermelding van de bron en de datum van het document (of bij ontstentenis hiervan de datum van de update) en opname van een duidelijk leesbare link naar de pagina(‘s) waarnaar verwezen wordt (met vermelding van het internetadres van de website in de verwijzing).

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal of rechthoudende derden (Brussels Airport, NMBS Groep). Voor gebruik van beelden dient contact genomen te worden met de webmaster.

Gebruiksvoorwaarden van de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal ziet erop toe dat de informatie op haar website zo juist en zo actueel mogelijk is. Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten die erin zouden voorkomen. De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal wijst tevens elke aansprakelijkheid af in geval van niet beschikbaarheid van de website, hoe lang die ook mag duren. De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal tracht desondanks een maximale en permanente beschikbaarheid van haar website te verzekeren.

Creatie van hyperlinks naar de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
Het creëren van links naar de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is toegelaten mits hiervan melding gemaakt wordt aan webmaster@regul.be en mits naleving van onderstaande voorwaarden:

  • Het instellen van een hyperlink naar een pagina van de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal moet op ondubbelzinnige wijze gebeuren. Een vermelding van de naam en het adres van de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal moet deze link voorafgaan;
  • De pagina’s van de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal mogen niet in andere pagina’s ingelast worden;
  • De links die naar de homepagina verwijzen, moeten gebruik maken van het adres http://www.regul.be;

Wilt u vanaf uw website een hyperlink naar de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal creëren, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de webmaster, die u zo snel als mogelijk zal informeren of uw aanvraag aanvaardbaar is.

Hyperlinks op de website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
De website van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal bevat hyperlinks naar andere websites, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal controleert deze websites niet, noch de informatie die ze bevatten en kan dus geen enkele waarborg inzake de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie bieden. De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op andere websites of van andere informatiebronnen in het algemeen waarnaar haar website verwijst.

Juridische teksten
Bepaalde juridische teksten zijn op deze website beschikbaar. Aangezien het onmogelijk is de authentieke reproductie van een officieel goedgekeurde tekst te waarborgen, willen wij erop wijzen dat enkel de teksten die in de elektronische editie van het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd worden, rechtsgeldig zijn.

error: Content is protected !!