De Dienst Regulering ontving een aanmelding voor een treindienst “Brussel-Zuid – Milaan” van de kandidaat Ostende-Vienne-Orient-Experience.

Op basis van de aangeleverde informatie en de analyse besliste de Dienst Regulering (D-2021-02-S) dat de aangemelde reizigersvervoersdienst niet binnen het toepassingsgebied van de wetgeving inzake de het economisch evenwicht valt. De toegang tot het net voorzien in artikel 5, § 1, van het Spoorwegwetboek is dus niet beperkt voor deze aangemelde reizigersvervoersdienst.