De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten om de maatregelen te versterken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor de gezondheid van onze ploeg, bezoekers en leveranciers, werd besloten om onze kantoren, tot nader order, te sluiten. Om haar activiteiten voort te zetten, organiseert de Dienst Regulering telewerk en gebruikt in de mate van het mogelijke de digitale informatie- en communicatiekanalen.

U kan nog steeds contact opnemen met de Dienst Regulering via een van de volgende kanalen:

  • Onze medewerkers blijven persoonlijk bereikbaar per telefoon en e-mail.
  • Voor algemene vragen kan u zoals steeds onze website www.regul.be raadplegen of het online contactformulier invullen.

Via onze website en onze LinkedIn-pagina houden wij u verder op de hoogte.

Dank voor uw steun en begrip.

De Dienst Regulering