Luchthaven – Mededeling over arrest Marktenhof van 27 juni 2018

De Dienst Regulering heeft op 3 augustus 2018 een mededeling uitgevaardigd over het arrest dat op 27 juni 2018 door het Marktenhof werd gewezen inzake het hoger beroep van Brussels Airport Company tegen beslissing D-2017-07-LA. In deze mededeling worden de kernpunten van het arrest besproken, alsook de conclusies die eruit kunnen getrokken worden.