Op 29 oktober 2020 verzocht Infrabel de Dienst Regulering om advies betreffende de capaciteitsovereenkomst. Dit verzoek tot advies handelde specifiek over de verplichting voor de kandidaat niet-spoorwegondernemingen om een verzekeringsovereenkomst te onderschrijven ter dekking van zijn aansprakelijkheid. Op 9 maart 2021 verstrekte de Dienst Regulering het advies genaamd “advies nr. A-2021-02-S capaciteitsovereenkomst”. Rekening houdende dat het verzekeringsaspect niet losgekoppeld kan worden van de aansprakelijkheden die voortvloeien uit de rechten en plichten van de partijen, betreft het advies  van de Dienst Regulering de integrale capaciteitsovereenkomst. In het advies werd nagegaan of de bepalingen van de capaciteitsovereenkomst in overeenstemming waren met de wetgeving en met de maatregelen opgelegd via de beslissing D-2018-10-C. Ook werd  onderzocht welke elementen vatbaar voor waren voor verbetering met het oog op efficiënte, transparantie en evenwicht tussen de partijen. Het advies mondde uit in een vijventwintigtal aanbevelingen aan Infrabel.