Illustratie Trein 6

Regulering

Regulering van de spoorwegen betekent dat de toegang tot het spoorwegnetwerk wordt bewaakt. Hierbij wordt gecontroleerd of de gebruikers van het spoorwegnetwerk (de spoorwegondernemingen) op een niet-discriminerende en rechtvaardige manier behandeld zijn.

Regulering in zijn huidige vorm is een gevolg van de evolutie van het spoorwegsysteem van een structuur gebaseerd op nationale monopolies (de oude NMBS) naar een geïntegreerd systeem waarbij het netwerk wordt opengesteld voor verschillende spoorwegondernemingen die onderling concurreren (concurrentie op de markt)

Sinds 1 januari 2007 is de markt voor het goederenvervoer volledig geliberaliseerd. Sinds 1 januari 2010 is ook de markt voor het internationale reizigersvervoer opengesteld voor concurrentie.

Over de eventuele openstelling van de markt van het binnenlandse reizigersvervoer per spoor is op Europees vlak nog geen beslissing genomen. Een aantal lidstaten heeft deze markt toch al opengesteld voor concurrentie. Zo hebben het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland deze markt hoofdzakelijk georganiseerd door middel van een systeem van zogenaamde ‘franchises’ wat een zekere vorm van concurrentie inhoudt (concurrentie om de markt). In België heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.) nog steeds een monopolie voor het binnenlandse reizigersvervoer.