Beslissingen

De Dienst Regulering heeft op basis van haar wettelijke bevoegdheden tot nu toe volgende beslissingen genomen.

BESLISSING D-2007-1-S

Beslissing nr. D-2007-1-S van 6 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo n.v. aangaande de onmogelijkheid
om een objectieve certificering van haar treinbestuurders te laten uitvoeren.

BESLISSING D-2007-2-S

Beslissing nr. D-2007-2-S van 30 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo n.v. aangaande het verzuim vanwege de NMBS om de goedkeuring van de veiligheidsinstantie te vragen voor vrijstellingen van cursussen voor de spoorwegondernemingen CFL, SNCF en Railion, in het kader van de certificering van hun kandidaat treinbestuurders.

BESLISSING D-2007-3-S

Beslissing nr. D-2007-3-S van 13 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Trainsport AG aangaande de onmogelijkheid om nieuwe treinbestuurders in dienst te nemen en om een hercertificering van de treinbestuurders na 3 jaar dienst te laten uitvoeren.

BESLISSING D-2009-03-S

Beslissing nr. D-2009-03-S van 4 augustus 2009 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande discriminatie en ongelijke behandeling gelet op de onbeschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur ten gevolge van de staking van B-Cargo op 9 en 10 april 2009.
* Beslissing Raad van State: arrest nr. 216.101 van 27 oktober 2011

BESLISSING D-2012-01-S

Beslissing nr. D-2012-01-S van 3 augustus 2012 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande de hoogte en de structuur van de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

BESLISSING D-2013-01-S

Beslissing nr. D-2013-01-S  betreffende het verzoek van de spoorwegonderneming NMBS aan de Dienst Regulering tot het bepalen of de passagiersvervoerdienst per spoor, die de spoorwegonderneming Arriva voornemens is uit te voeren, in hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen stations in verschillende lidstaten te vervoeren.
Deze beslissing werd op 28 oktober 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

BESLISSING D-2013-02-S

Beslissing nr. D-2013-02-S betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande de discriminatie met betrekking tot de toewijzingsprocedure voor infrastructuurcapaciteit.
Deze beslissing werd op 13 januari 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

BESLISSING D-2014-02-S

Beslissing nr. D-2014-02-S van 19 december 2014 betreffende de controleopdracht naar mogelijke overdracht van capaciteit tussen NMBS Logistics en DB Schenker Rail Nederland binnen het kader van het treinongeval te Wetteren. Deze beslissing werd op 14 januari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

BESLISSING D-2014-03-S

Beslissing nr. D-2014-03-S van 17 december 2014 betreffende de methode voor aanrekening van de kosten van de infrastructuurbeheerder Infrabel. Deze beslissing werd op 14 januari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

BESLISSING D-2015-04-S

Beslissing nr. D-2015-04-S van 20 april 2015 betreffende de methode voor de aanrekening van de kosten van de infrastructuurbeheerder Infrabel.

BESLISSING D-2015-10-S

Op 30 september 2015 nam de Dienst Regulering een beslissing in de controleopdracht netverklaring 2015. Deze controleopdracht werd gestart naar aanleiding van het niet volgen van Infrabel van het advies van de Dienst Regulering aangaande het ontwerp van
netverklaring.

BESLISSING D-2015-11-S

Naar aanleiding van het invoeren van een nieuwe tariefformule voor het rangeren van treinen startte de Dienst Regulering op 19 december 2014 een controleopdracht. Deze controleopdracht had als doel na te gaan of de doorgevoerde tariefwijziging voldeed aan de wettelijke voorschriften. Op 15 oktober 2015 werd volgende beslissing genomen (enkel beschikbaar in Frans en Nederlands).

BESLISSING D-2016-02-C

Op 22 februari 2016 ontving de Dienst Regulering vanwege de arbiter bij Infrabel een betwisting van een toewijzing van minuten vertraging door NMBS. Overeenkomstig de reglementering heeft de Dienst Regulering binnen de 30 dagen beslissing D-2016-02-C genomen, aangaande de toewijzing van de betwiste minuten (enkel beschikbaar in Frans).

BESLISSING D-2016-04-S

Op 22 april 2016 heeft de Dienst Regulering zijn beslissing uitgevaardigd inzake controle van de procedure voor toewijzing van capaciteit “rijpaden”. De volledige beslissing is hier beschikbaar.

BESLISSING D-2016-05-S

Beslissing D-2016-05-S - Vaststelling van de redelijke termijn waarbinnen de verzoeken van de spoorwegondernemingen om toegang tot, en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord – Op 12 mei 2016 heeft de Dienst Regulering via haar Beslissing D-2016-05S de redelijke termijn vastgesteld waarbinnen verzoeken van spoorwegondernemingen om toegang tot en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord. De volledige beslissing kan hier worden teruggevonden.

BESLISSING D-2016-06-S

Beslissing D-2016-06-S van 17 oktober 2016 betreffende de aangemelde nieuwe internationale passagiersvervoerdienst van Eurostar Internation Ltd. De volledige beslissing kan hier worden teruggevonden

BEROEP TEGEN BESLISSING D-2015-11-S

In het kader van het beroep van Infrabel tegen Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering aangaande de wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts, deed het Hof van Beroep op 30 november 2016 een uitspraak. Het Hof oordeelde dat het beroep ongegrond is en bevestigde de Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering. Een samenvatting van het oordeel van het Hof van Beroep kan hier gevonden worden.

BESLISSING D-2018-01-S

De Dienst Regulering heeft op 30 maart 2018 een beslissing uitgevaardigd over de controleopdracht inzake de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders. Aangezien er zich in de Spoorcodex een wetswijziging heeft voorgedaan is de controleopdracht zonder voorwerp geworden. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

BESLISSING D-2018-03-S

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en Crossrail. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

BESLISSING D-2018-04-S

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en Railtraxx. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

BESLISSING D-2018-05-S

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en RTB-Cargo. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

BESLISSING D-2018-06-C

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en Euro Cargo Rail. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel beschikbaar in Frans)

BESLISSING D-2018-07-C

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en SNCB. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel beschikbaar in Frans)

BESLISSING D-2018-08-C

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en Eurostar Internation Ltd. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel beschikbaar in Frans)

BESLISSING D-2018-09-C

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en THI Factory. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel beschikbaar in Frans).

BESLISSING D-2018-10-C

Op 28 mei 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake de overeenstemming van de capaciteitsovereenkomst van Infrabel met de Spoorcodex. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel beschikbaar in Frans).

BESLISSING D-2018-12-S
De Dienst Regulering heeft besloten om  de controleopdracht aangaande de prestatieregeling te beëindigen.
Rekening houdend met het feit dat Infrabel het systeem van prestatieregeling (versie 30/06/2017 in de NV2017) heeft ingetrokken op advies van de Dienst Regulering, dit omdat deze discriminatoire elementen bevatte. Daarnaast heeft Infrabel de nodige engagementen aangegaan in de zoektocht enerzijds naar een nieuw systeem en anderzijds naar een oplossing voor de dienstregelingsperiodes 2017,2018 en 2019. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden

BESLISSING D-2018-13-C

De Dienst regulering heeft een beslissing uitgevaardigd betreffende bepaalde retributies die NMBS aan spoorondernemingen vraagt voor toegang tot de stations en diensten verleend in stations . De volledige versie is hier beschikbaar (momenteel enkel in Frans). Een Nederlandse vertaling zal weldra beschikbaar zijn.