Illustratie Trein 3

Adviezen

Adviezen m.b.t. het spoorvervoer

De Dienst Regulering heeft op basis van haar wettelijke bevoegdheden tot nu toe volgende adviezen verleend.

ADVIES A-2007-1-S

Advies nr. 2007-1-S houdende het koninklijk besluit van 21 januari 2007 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

ADVIES A-2007-2-S

Advies nr. 2007-2-S houdende de levering van opleidingsdiensten aan het rijdend personeel.

ADVIES A-2009-1-S

Advies nr. 2009-1-S betreffende de niet-discriminerende uitoefening van de functies die verband houden met toewijzing van de infrastructuurcapaciteit in de schoot van Infrabel.

ADVIES A-2013-02-C

Advies nr. 2013-02-C van 4 september 2013 aangaande het model van kaderakkoord van spoorweginfrastructuurcapaciteit.

ADVIES A-2014-02-C

Advies nr. 2014-02-C van 26 mei 2014 aangaande het ontwerp van vervoersovereenkomst betreffende de operationele samenwerking tussen Infrabel NV en NMBS.

Advies A-2014-03-S

Advies nr. A-2014-03-S van 28 juli 2014 betreffende het voorstel van Infrabel tot wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts.

Advies A-2014-05-C

Advies nr. A-2014-05-C van 27 oktober 2014 betreffende het voorstel van model van kaderakkoord.

Advies A-2014-06-S

Advies nr. A-2014-06-S van 24 oktober 2014 betreffende het voorstel van Netverklaring 2015-2016 ingediend door Infrabel.

Advies A-2015-02-S

Advies nr. A-2015-02-S van 12 november 2015 betreffende het ontwerp van netverklaring voor de periode 11/12/2016 - 09/12/2017.

Advies A-2016-01-S

Advies nr. A-2016-01-S van 22 janauri 2016 aangaande de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex.

Advies A-2016-02-S

Advies nr. A-2016-02-S aangaande de prestatieregeling.

Advies A-2016-03-S

Advies nr. A-2016-03-S betreffende  de prejudiciële vraag 344/16 die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt.

Advies A-2016-06-S

Op 7 december 2016 heeft de Dienst Regulering het advies A-2016-06-S uitgebracht. Dit advies betreft de buitendienststelling van het veiligheidssysteem Memor-krokodil op 12 december 2016 en de mogelijke impact hiervan op de markt van het goederenvervoer per spoor. Dit advies is hier beschikbaar.

Advies A-2017-02-S

Advies A-2017-02-S betreffende de retroactieve werking van de prestatieregeling.

Advies A-2017-03-SC

Op 31 oktober 2017 heeft de Dienst Regulering het advies A-2017-03-SC uitgebracht. Dit advies betreft het voorstel van netverklaring van Infrabel voor de periode vanaf 9 december 2018 tot 14 december 2019 en de overeenkomstigheid ervan met de Spoorcodex. Dit advies is hier beschikbaar (enkel in het Frans).

Advies A-2018-03-S

Advies A-2018-03 betreffende de prestatieregeling. Rekening houdend met de beslissingen genomen bij de administratieve regeling van de geschillen en rekening houdend met de reglementair vastgelegde termijnen, adviseert de Dienst Regulering Infrabel om de huidige prestatieregeling in te trekken voor de dienstregelingsperiodes 2017, 2018 en 2019. Dit laat Infrabel toe om zich ten volle te focussen op de implementatie van het nieuwe systeem voor de dienstregeling 2020. Dit advies is hier beschikbaar.