Illustratie Trein 3

Adviezen

Adviezen m.b.t. het spoorvervoer

De Dienst Regulering heeft op basis van haar wettelijke bevoegdheden tot nu toe volgende adviezen verleend.

ADVIES A-2007-1-S

Advies nr. 2007-1-S houdende het koninklijk besluit van 21 januari 2007 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

ADVIES A-2007-2-S

Advies nr. 2007-2-S houdende de levering van opleidingsdiensten aan het rijdend personeel.

ADVIES A-2009-1-S

Advies nr. 2009-1-S betreffende de niet-discriminerende uitoefening van de functies die verband houden met toewijzing van de infrastructuurcapaciteit in de schoot van Infrabel.

ADVIES A-2013-02-C

Advies nr. 2013-02-C van 4 september 2013 aangaande het model van kaderakkoord van spoorweginfrastructuurcapaciteit.

ADVIES A-2014-02-C

Advies nr. 2014-02-C van 26 mei 2014 aangaande het ontwerp van vervoersovereenkomst betreffende de operationele samenwerking tussen Infrabel NV en NMBS.

Advies A-2014-03-S

Advies nr. A-2014-03-S van 28 juli 2014 betreffende het voorstel van Infrabel tot wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts.

Advies A-2014-05-C

Advies nr. A-2014-05-C van 27 oktober 2014 betreffende het voorstel van model van kaderakkoord.

Advies A-2014-06-S

Advies nr. A-2014-06-S van 24 oktober 2014 betreffende het voorstel van Netverklaring 2015-2016 ingediend door Infrabel.

Advies A-2015-02-S

Advies nr. A-2015-02-S van 12 november 2015 betreffende het ontwerp van netverklaring voor de periode 11/12/2016 - 09/12/2017.

Advies A-2016-01-S

Advies nr. A-2016-01-S van 22 janauri 2016 aangaande de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex.

Advies A-2016-02-S

Advies nr. A-2016-02-S aangaande de prestatieregeling.

Advies A-2016-03-S

Advies nr. A-2016-03-S betreffende  de prejudiciële vraag 344/16 die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt.

Advies A-2016-06-S

Op 7 december 2016 heeft de Dienst Regulering het advies A-2016-06-S uitgebracht. Dit advies betreft de buitendienststelling van het veiligheidssysteem Memor-krokodil op 12 december 2016 en de mogelijke impact hiervan op de markt van het goederenvervoer per spoor. Dit advies is hier beschikbaar.

Advies A-2017-02-S

Advies A-2017-02-S betreffende de retroactieve werking van de prestatieregeling.

Advies A-2017-03-SC

Op 31 oktober 2017 heeft de Dienst Regulering het advies A-2017-03-SC uitgebracht. Dit advies betreft het voorstel van netverklaring van Infrabel voor de periode vanaf 9 december 2018 tot 14 december 2019 en de overeenkomstigheid ervan met de Spoorcodex. Dit advies is hier beschikbaar (enkel in het Frans).