Spoor - Marktmonitorrapport Belgische spoorwegen 2017

25 oktober 2018

De Dienst Regulering heeft de verschillende evoluties en marktontwikkelingen binnen het goederen- en passagiersvervoer bestudeerd. Daarbij werd ook de concurrentiepositie van spoorwegondernemingen – mede ten opzichte van andere transportmodi – onderzocht. Het volledige marktmonitoringrapport kan hier teruggevonden worden.