Regulering: algemeen

Marktwerking

De Europese Unie voert sinds een aantal jaren een beleid om door liberalisering meer marktwerking te creëren in bepaalde sectoren. Het doel hiervan is om lagere prijzen en betere kwaliteit te realiseren voor de betrokken (eind)gebruikers.

Onvolkomenheden van de markt

De markt werkt niet altijd zoals het hoort. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de

  • aanwezigheid van een natuurlijk monopolie in de sector;
  • aanwezigheid van een wettelijk monopolie in de sector;
  • aanwezigheid van een dominante marktspeler (zgn. ‘incumbent’)

Regulering van de markt

Regulering is een instrument om de markt bij te sturen. Doel hiervan is de nadelige effecten van een gebrek aan concurrentie te voorkomen of te compenseren. In sommige gevallen kiest de markt voor een model waarbij ze zichzelf reguleert maar meestal is het de overheid die een vorm van regulering oplegt en uitoefent.

Regulering in de vervoersector

De sectoren van het spoorwegvervoer en van luchthavens zijn typische voorbeelden van netwerkindustrieën die een monopolistisch karakter vertonen.

infrabel Infrabel als infrastructuurbeheerder heeft een natuurlijk en wettelijk monopolie over het Belgische spoorwegnet. Voor meer informatie omtrent regulering van het spoorwegvervoer KLIK HIER.
NMBS De NMBS is een spoorwegonderneming die als voormalig overheidsmonopolist (‘incumbent’) nog steeds een dominante marktspeler is. Voor meer informatie omtrent regulering van het spoorwegvervoer KLIK HIER.
Brussels Airport Brussels Airport heeft als aanbieder van luchthavendiensten een natuurlijk monopolie in de regio. Voor meer informatie omtrent regulering van de luchthaven Brussels Airport KLIK HIER.