Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie v.d. Luchthaven

Over de dienst

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is als regulator voor het Belgische spoor opgericht bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 2004. Bij Koninklijk Besluit van 1 februari 2006 werd de bevoegdheid inzake economische regulering van de luchthaven toegevoegd.

Bij Koninklijk Besluit van 4 december 2012 werd het statuut van de Dienst Regulering gewijzigd. Zo bevindt de Dienst zich niet meer in de schoot van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, en is de minister enkel bevoegd voor tuchtzaken tegen de leiding van de Dienst Regulering.

Een verdere evolutie van het statuut van de Dienst Regulering wordt in de nabije toekomst voorzien naar aanleiding van de herschikking van het eerste Europese Spoorwegpakket.

De Dienst Regulering heeft een kader van 12 personeelsleden waarvan er momenteel 10 in dienst zijn.