Nieuws

Inhoud syndiceren

Luchthaven – Beslissing D-2018-15-L betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten, beperkte categorie, ten behoeve van derden

27 november 2018

Op 25 oktober 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de grondafhandelaars op Brussels Airport. De Dienst Regulering heeft deze overeenkomst goedgekeurd, met uitzondering van de aspecten die betrekking hebben op het veiligheidsbeleid. De tekst van de niet-vertrouwelijke versie van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

 

Spoor - Marktmonitorrapport Belgische spoorwegen 2017

25 oktober 2018

De Dienst Regulering heeft de verschillende evoluties en marktontwikkelingen binnen het goederen- en passagiersvervoer bestudeerd. Daarbij werd ook de concurrentiepositie van spoorwegondernemingen – mede ten opzichte van andere transportmodi – onderzocht. Het volledige marktmonitoringrapport kan hier teruggevonden worden.

Dienstvoorzieningen - tarieven voor toegang tot stations

24 augustus 2018

De Dienst regulering heeft een beslissing uitgevaardigd betreffende bepaalde retributies die NMBS aan spoorondernemingen vraagt voor toegang tot de stations en diensten verleend in stations . De volledige versie is hier beschikbaar (momenteel enkel in Frans). Een Nederlandse vertaling zal weldra beschikbaar zijn.

Klacht procedure S460

9 augustus 2018

Op 3 en 6 augustus 2018 ontving de Dienst Regulering twee klachten van twee spoorwegondernemingen tegen Infrabel met betrekking tot het gebruik van de veiligheidsprocedure S460. De Dienst Regulering startte het onderzoek in deze dossiers op.

Luchthaven – Mededeling over arrest Marktenhof van 27 juni 2018

6 augustus 2018

De Dienst Regulering heeft op 3 augustus 2018 een mededeling uitgevaardigd over het arrest dat op 27 juni 2018 door het Marktenhof werd gewezen inzake het hoger beroep van Brussels Airport Company tegen beslissing D-2017-07-LA. In deze mededeling worden de kernpunten van het arrest besproken, alsook de conclusies die eruit kunnen getrokken worden. De tekst van deze mededeling kan hier worden teruggevonden. Een Franse en Engelse vertaling worden later nog gepubliceerd.

Beslissing D-2018-12-S Controleopdracht prestatieregeling.

2 augustus 2018

De Dienst Regulering heeft besloten om  de controleopdracht aangaande de prestatieregeling te beëindigen.

Linkedln

25 juli 2018

Luchthaven – arrest Marktenhof van 27 juni 2018

25 juli 2018

Het Marktenhof deed op 27 juni 2018 uitspraak over het hoger beroep dat door Brussels Airport Company werd ingesteld tegen beslissing D-2017-07-LA. Het onderdeel dat betrekking heeft op de discriminatie tussen de verschillende actoren op de luchthaven werd hierbij vernietigd. De tekst van het arrest kan hier worden teruggevonden. De Dienst Regulering zal over dit arrest binnenkort nog een officiële mededeling uitvaardigen.

Luchthaven - Beslissing D-2018-11-L betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld op 12 maart 2018 door Brussels Airport Company.

20 juli 2018

Op 20 juli 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de klachten van de luchtvaartmaatschappijen die werden ingesteld tegen het gewijzigde tariefvoorstel van 12 maart 2018. Dit tariefvoorstel vloeide voort uit een nieuwe consultatieprocedure die door de Dienst Regulering in beslissing D-2017-07-LA was opgelegd. Aangezien dit onderdeel van de beslissing op 27 juni 2018 door het Marktenhof werd vernietigd, zijn de klachten van de luchtvaartmaatschappijen zonder voorwerp.

Advies A-2018-03 betreffende de prestatieregeling.

25 juni 2018

 Rekening houdend met de beslissingen genomen bij de administratieve regeling van de geschillen en rekening houdend met de reglementair vastgelegde termijnen, adviseert de Dienst Regulering Infrabel om de huidige prestatieregeling in te trekken voor de dienstregelingsperiodes 2017, 2018 en 2019. Dit laat Infrabel toe om zich ten volle te focussen op de implementatie van het nieuwe systeem voor de dienstregeling 2020.