Nieuws

Inhoud syndiceren

Beslissing D-2017-07-LA betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld op 19 juli 2017 door Brussels Airport Company.

11 januari 2018

Op 14 december 2017 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de aanpassing van de luchthavengelden van Brussel-Nationaal. Hierbij heeft de regulator besloten om de verdeling van bepaalde kosten die gelinkt zijn aan de nieuwe beveiligings- en veiligheidsmaatregelen die in de nasleep van de aanslag van 22 maart 2016 werden genomen, te herzien. De regulator is van mening dat het noodzakelijk is om deze kosten toe te wijzen aan alle gebruikers van de luchthaveninfrastructuur en niet alleen aan de passagiers en de luchtvaartmaatschappijen.

Luchthaven - Beslissing D-2017-07-LA

15 december 2017

Op 14 december 2017 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de aanpassing van de luchthavengelden van Brussel-Nationaal.

Hierbij heeft de regulator besloten om de verdeling van bepaalde kosten die gelinkt zijn aan de nieuwe beveiligings- en veiligheidsmaatregelen die in de nasleep van de aanslag van 22 maart 2016 werden genomen, te herzien. De regulator is van mening dat het noodzakelijk is om deze kosten toe te wijzen aan alle gebruikers van de luchthaveninfrastructuur en niet alleen aan de passagiers en de luchtvaartmaatschappijen.

Advies A-2017-03-SC

8 november 2017

Op 31 oktober 2017 heeft de Dienst Regulering het advies A-2017-03-SC uitgebracht. Dit advies betreft het voorstel van netverklaring van Infrabel voor de periode vanaf 9 december 2018 tot 14 december 2019 en de overeenkomstigheid ervan met de Spoorcodex. Dit advies is hier beschikbaar (enkel in het Frans).

Beslissing D-2017-05-LA betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

26 september 2017

De Dienst Regulering heeft op 1 augustus 2017 een tweede beslissing uitgevaardigd over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de nieuwe grondafhandelaars op Brussels Airport. De Dienst Regulering is hierin nagegaan of de licentiehouder de aanpassingen heeft doorgevoerd die werden opgelegd bij zijn beslissing D-2017-02-LA. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

Advies A-2017-02-S betreffende de retroactieve werking van de prestatieregeling

26 september 2017

De Dienst Regulering bracht op 23 juni 2017 een ongunstig advies uit. In dit advies heeft de Dienst Regulering onderzocht of de infrastructuurbeheerder op 1 juli 2017 de prestatieregeling kan invoeren en toepassen met terugwerkende kracht. Dit advies kan hier worden teruggevonden.

Klachten inzake geluidsnormen

5 juli 2017

In de maanden februari en maart 2017 ontving de Dienst Regulering een reeks klachten over het feit dat Brussels Airport Company bepaalde voorwaarden uit de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal niet zou naleven. Hoewel de Dienst Regulering onbevoegd is om dergelijke klachten te behandelen besliste zij om een controleopdracht op te starten om na te gaan of Brussels Airport Company haar verplichtingen inzake geluidsnormen naleeft die worden opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Luchthaven – Beslissing D-2017-02-LA betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

20 juni 2017

De Dienst Regulering heeft op 9 mei 2017 een beslissing uitgevaardigd over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de nieuwe grondafhandelaars op Brussels Airport. De Dienst Regulering heeft deze overeenkomst goedgekeurd mits enkele aanpassingen. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

Spoorvervoer – Samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienst Regulering en de Vergunningverlenende Autoriteit verantwoordelijk voor vergunningen aan spoorwegondernemingen

15 juni 2017

De Dienst Regulering en de Vergunningverlenende autoriteit (dit is de dienst binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer die vergunningen aan spoorwegondernemingen uitreikt) hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend die de informatie-uitwisseling tussen beide partijen regelt.

Luchthaven – Mededeling betreffende tussen komst van de regulator tijdens tariefconsultaties (19/05/2017)

15 juni 2017

Tijdens de laatste tariefraadpleging van de gebruikers hebben enkele van hen de vraag gesteld of rechtstreeks contact nemen met Dienst Regulering mogelijk zou zijn.

In dit kader heeft de Dienst Regulering een mededeling C-2017-01-LA uitgevaardigd betreffende zijn “rol tijdens de uitzonderlijke tariefraadpleging van de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal”.

Luchthaven - Beslissing D-2017-01-LA betreffende de klachten inzake de naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company

24 februari 2017

Op 17 februari 2017 heeft de Dienst Regulering zijn beslissing uitgevaardigd met betrekking tot het grote aantal ontvangen klachten aangaande naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company. De Dienst Regulering heeft geen bevoegdheid om de klachten af te handelen maar heeft wel beslist om een controleopdracht te starten met betrekking tot de naleving van bepaalde licentievoorwaarden door de Brussels Airport Company.