Nieuws

Inhoud syndiceren

Advies A-2018-03 betreffende de prestatieregeling.

25 juni 2018

 Rekening houdend met de beslissingen genomen bij de administratieve regeling van de geschillen en rekening houdend met de reglementair vastgelegde termijnen, adviseert de Dienst Regulering Infrabel om de huidige prestatieregeling in te trekken voor de dienstregelingsperiodes 2017, 2018 en 2019. Dit laat Infrabel toe om zich ten volle te focussen op de implementatie van het nieuwe systeem voor de dienstregeling 2020.

Beslissing inzake de overeenstemming van de capaciteitsovereenkomst van Infrabel met de Spoorcodex

4 juni 2018

BESLISSING D-2018-10-C

Op 28 mei 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake de overeenstemming van de capaciteitsovereenkomst van Infrabel met de Spoorcodex. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel beschikbaar in Frans).

Rail Freight Corridor North Sea Mediterranean – Werkplan toezichthoudende instanties voor het jaar 2018

8 mei 2018

De toezichthoudende instanties van de internationale goederencorridor ‘North Sea – Mediterranean’ hebben voor de eerste maal een werkplan goedgekeurd. In dit werkplan wordt voor het jaar 2018 vastgelegd welke taken de toezichthoudende instanties dienen te volbrengen. Daarnaast worden ook de taken die over meerdere jaren lopen aangegeven.

Klachten over tussentijdse tariefwijziging Brussels Airport

24 april 2018

In navolging van beslissing D-2017-07-LA heeft de luchthavenuitbater van februari tot maart 2018 een nieuwe consultatieprocedure met de luchtvaartmaatschappijen gehouden, die heeft geresulteerd in een nieuw voorstel van tariefaanpassing. Tegen dit voorstel werden bij de Dienst Regulering verschillende beroepsprocedures ingesteld. De Dienst Regulering zal in principe uiterlijk op 23 juli 2018 een inhoudelijke beslissing over de tariefwijziging nemen. In uitzonderlijke gevallen kan deze datum met twee maanden verlengd worden.

Luchthaven – Beslissing D-2018-02-L betreffende het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op de luchthaven Brussel-Nationaal.

24 april 2018

In navolging van Beslissing D-2017-07-LA heeft de luchthavenuitbater van februari tot maart 2018 een nieuwe consultatieprocedure met de luchtvaartmaatschappijen gehouden, die heeft geresulteerd in een nieuw voorstel van tariefaanpassing. Tegen dit voorstel werden bij de Dienst Regulering verschillende beroepsprocedures ingesteld. De Dienst Regulering heeft daarom op 11 april 2018 een voorlopige beslissing genomen over de inwerkingtreding van de tarieven. De Dienst Regulering oordeelt dat de voorgestelde tariefwijzing om procedurele redenen niet in werking kan treden op 1 juli 2018.

Spoorwegen – geschil aangaande de prestatieregeling

24 april 2018

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering 7 beslissingen genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en zeven spoorwegondernemingen:

-          beslissing D-2018-03-S tussen Infrabel en Crossrail ;

-          beslissing D-2018-04-S tussen Infrabel en Railtraxx ;

-          beslissing D-2018-05-S tussen Infrabel en RTB-Cargo ;

Spoorwegen – Beslissing D-2018-01-S betreffende de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders

11 april 2018

De Dienst Regulering heeft op 30 maart 2018 een beslissing uitgevaardigd over de controleopdracht inzake de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders. Aangezien er zich in de Spoorcodex een wetswijziging heeft voorgedaan is de controleopdracht zonder voorwerp geworden. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

GESCHIL PRESTATIEREGELING

11 april 2018

Op 5 april 2018 ontving de Dienst Regulering van de Infrastructuurbeheerder Infrabel een verzoek tot administratieve afhandeling van geschillen tussen haarzelf en zeven individuele spoorwegondernemingen. Deze geschillen hebben betrekking op de prestatieregeling. In naleving van de wettelijke vereisten dient de Dienst Regulering binnen de 10 werkdagen haar beslissing te nemen.

Luchthaven - Hoger beroep tegen beslissing D-2017-07-LA

12 januari 2018

Op 12 januari 2018 werd door de uitbater van Brussels Airport hoger beroep ingesteld tegen voornoemde beslissing. Het Marktenhof van Brussel zal in de loop van 2018 over dit hoger beroep uitspraak doen.

Beslissing D-2017-07-LA betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld op 19 juli 2017 door Brussels Airport Company.

11 januari 2018

Op 14 december 2017 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de aanpassing van de luchthavengelden van Brussel-Nationaal. Hierbij heeft de regulator besloten om de verdeling van bepaalde kosten die gelinkt zijn aan de nieuwe beveiligings- en veiligheidsmaatregelen die in de nasleep van de aanslag van 22 maart 2016 werden genomen, te herzien. De regulator is van mening dat het noodzakelijk is om deze kosten toe te wijzen aan alle gebruikers van de luchthaveninfrastructuur en niet alleen aan de passagiers en de luchtvaartmaatschappijen.