Nieuws

Inhoud syndiceren

Luchthaven - Beslissing D-2017-01-LA betreffende de klachten inzake de naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company

24 februari 2017

Op 17 februari 2017 heeft de Dienst Regulering zijn beslissing uitgevaardigd met betrekking tot het grote aantal ontvangen klachten aangaande naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company. De Dienst Regulering heeft geen bevoegdheid om de klachten af te handelen maar heeft wel beslist om een controleopdracht te starten met betrekking tot de naleving van bepaalde licentievoorwaarden door de Brussels Airport Company.

Beroep tegen beslissing D-2015-11-S

24 januari 2017

In het kader van het beroep van Infrabel tegen Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering aangaande de wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts, deed het Hof van Beroep op 30 november 2016 een uitspraak. Het Hof oordeelde dat het beroep ongegrond is en bevestigde de Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering.

Luchthaven - Mededeling C-2016-01-LA - Tussentijdse wijziging van de luchthavengelden

22 december 2016

De Dienst Regulering heeft een mededeling C-2016-01-LA gepubliceerd betreffende de toe te passen procedure bij het raadplegingsproces met de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal in het kader van een tussentijdse wijziging van de luchthavengelden die zal plaatsvinden in 2017. Deze mededeling is hier beschikbaar.

Advies A-2016-06-S

12 december 2016

Op 7 december 2016 heeft de Dienst Regulering het advies A-2016-06-S uitgebracht. Dit advies betreft de buitendienststelling van het veiligheidssysteem Memor-krokodil op 12 december 2016 en de mogelijke impact hiervan op de markt van het goederenvervoer per spoor. Dit advies is hier beschikbaar.

Beslissing D-2016-06-S aangaande de notificatie van Eurostar

17 oktober 2016

Op 17 oktober 2016 gaf de Dienst Regulering haar advies aangaande de notificatie van Eurostar met betrekking tot een nieuwe internationale spoorvervoerdienst voor passagiers tussen Londen en Amsterdam. Deze beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel Nederlandstalige versie).

Melding Eurostar - nieuwe internationale passagiersvervoersdienst Londen - Amsterdam

16 september 2016

De Dienst Regulering ontving op 15 september 2016 de officiële melding van Eurostar voor een nieuwe internationale passagiersvervoersdienst tussen Londen en Amsterdam. Deze melding kan hier worden teruggevonden (enkel Franse versie).

SPOORVERVOER – Advies A-2016-02-S aangaande de prestatieregeling.

10 augustus 2016

De Dienst Regulering gaf op 5 augustus 2016 haar advies aangaande de prestatieregeling. Dit advies kan hier worden teruggevonden. (Franstalige versie volgt). 

SPOORVERVOER – Beslissing D-2016-05-S - Vaststelling van de redelijke termijn waarbinnen de verzoeken van de spoorwegondernemingen om toegang tot, en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord

23 juni 2016

Op 12 mei 2016 heeft de Dienst Regulering via haar Beslissing D-2016-05S de
redelijke termijn vastgesteld waarbinnen verzoeken van spoorwegondernemingen om
toegang tot en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden
beantwoord. De volledige beslissing kan hier worden teruggevonden.

Jaarverslag 2015

20 juni 2016

Het jaarverslag 2015 van de Dienst Regulering is hier beschikbaar.

Spoorvervoer – Beslissing betreffende de controleopdracht inzake toewijzing capaciteit “rijpaden”

13 mei 2016

Op 22 april 2016 heeft de Dienst Regulering zijn beslissing uitgevaardigd inzake controle van de procedure voor toewijzing van capaciteit “rijpaden”. De volledige beslissing is hier beschikbaar.