Nieuws

Inhoud syndiceren

Klachten inzake geluidsnormen

5 juli 2017

In de maanden februari en maart 2017 ontving de Dienst Regulering een reeks klachten over het feit dat Brussels Airport Company bepaalde voorwaarden uit de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal niet zou naleven. Hoewel de Dienst Regulering onbevoegd is om dergelijke klachten te behandelen besliste zij om een controleopdracht op te starten om na te gaan of Brussels Airport Company haar verplichtingen inzake geluidsnormen naleeft die worden opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Luchthaven – Beslissing D-2017-02-LA betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

20 juni 2017

De Dienst Regulering heeft op 9 mei 2017 een beslissing uitgevaardigd over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de nieuwe grondafhandelaars op Brussels Airport. De Dienst Regulering heeft deze overeenkomst goedgekeurd mits enkele aanpassingen. De tekst van de beslissing kan hier worden teruggevonden.

Spoorvervoer – Samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienst Regulering en de Vergunningverlenende Autoriteit verantwoordelijk voor vergunningen aan spoorwegondernemingen

15 juni 2017

De Dienst Regulering en de Vergunningverlenende autoriteit (dit is de dienst binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer die vergunningen aan spoorwegondernemingen uitreikt) hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend die de informatie-uitwisseling tussen beide partijen regelt.

Luchthaven – Mededeling betreffende tussen komst van de regulator tijdens tariefconsultaties (19/05/2017)

15 juni 2017

Tijdens de laatste tariefraadpleging van de gebruikers hebben enkele van hen de vraag gesteld of rechtstreeks contact nemen met Dienst Regulering mogelijk zou zijn.

In dit kader heeft de Dienst Regulering een mededeling C-2017-01-LA uitgevaardigd betreffende zijn “rol tijdens de uitzonderlijke tariefraadpleging van de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal”.

Luchthaven - Beslissing D-2017-01-LA betreffende de klachten inzake de naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company

24 februari 2017

Op 17 februari 2017 heeft de Dienst Regulering zijn beslissing uitgevaardigd met betrekking tot het grote aantal ontvangen klachten aangaande naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company. De Dienst Regulering heeft geen bevoegdheid om de klachten af te handelen maar heeft wel beslist om een controleopdracht te starten met betrekking tot de naleving van bepaalde licentievoorwaarden door de Brussels Airport Company.

Beroep tegen beslissing D-2015-11-S

24 januari 2017

In het kader van het beroep van Infrabel tegen Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering aangaande de wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts, deed het Hof van Beroep op 30 november 2016 een uitspraak. Het Hof oordeelde dat het beroep ongegrond is en bevestigde de Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering.

Luchthaven - Mededeling C-2016-01-LA - Tussentijdse wijziging van de luchthavengelden

22 december 2016

De Dienst Regulering heeft een mededeling C-2016-01-LA gepubliceerd betreffende de toe te passen procedure bij het raadplegingsproces met de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal in het kader van een tussentijdse wijziging van de luchthavengelden die zal plaatsvinden in 2017. Deze mededeling is hier beschikbaar.

Advies A-2016-06-S

12 december 2016

Op 7 december 2016 heeft de Dienst Regulering het advies A-2016-06-S uitgebracht. Dit advies betreft de buitendienststelling van het veiligheidssysteem Memor-krokodil op 12 december 2016 en de mogelijke impact hiervan op de markt van het goederenvervoer per spoor. Dit advies is hier beschikbaar.

Beslissing D-2016-06-S aangaande de notificatie van Eurostar

17 oktober 2016

Op 17 oktober 2016 gaf de Dienst Regulering haar advies aangaande de notificatie van Eurostar met betrekking tot een nieuwe internationale spoorvervoerdienst voor passagiers tussen Londen en Amsterdam. Deze beslissing kan hier worden teruggevonden (enkel Nederlandstalige versie).

Melding Eurostar - nieuwe internationale passagiersvervoersdienst Londen - Amsterdam

16 september 2016

De Dienst Regulering ontving op 15 september 2016 de officiële melding van Eurostar voor een nieuwe internationale passagiersvervoersdienst tussen Londen en Amsterdam. Deze melding kan hier worden teruggevonden (enkel Franse versie).