Illustratie Luchthaven 2

Wetgeving

De reglementering die van toepassing is op de economische regulering van de luchthaven Brussels Airport is vervat in verscheidene koninklijke besluiten (K.B.).

  • Koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties
  • Koninklijk besluit van 12 mei 2011 tot wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties
  • Koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap B.I.A.C.
  • Koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap B.I.A.C.
  • Koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende vernieuwing van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap B.I.A.C

Op 15 maart 2009 is de Europese Richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden in werking getreden. Deze Richtlijn werd omgezet door middel van de 2 koninklijke besluiten van 12 mei 2011.

Naast deze reglementering zijn er aantal documenten van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) die geen reglementaire kracht hebben maar wel gelden als aanbeveling.