Mededelingen

 Mededeling C-2015-01-LA van 4 maart 2015 betreffende de rol van de Dienst Regulering tijdens het raadplegingsproces met de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal in het kader van de luchthavengelden

 De Dienst Regulering heeft recent een mededeling verspreid betreffende zijn rol gedurende de tarifaire raadplegingen bij Brussels Airport. Met het oog op de bescherming van de belangen van alle partijen heeft de Dienst Regulering geoordeeld niet actief te ageren met de deelnemers aan de raadplegingen en zijn rol als neutrale waarnemer te behouden. Een meer uitgebreide mededeling terzake is hier beschikbaar.

Mededeling C-2015-02-LA  betreffende het jaarlijks overleg met de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal gedurende de gereguleerde periode 2016 -2021(05/06/2015)

De Dienst Regulering stelt vast dat er geen meerderheid onder de luchtvaartmaatschappijen gevormd werd om het jaarlijks tarifair overleg tijdens de gereguleerde periode 2016-2021 niet te laten doorgaan. Bijgevolg nodigt de Dienst Regulering Brussels Airport Company uit alle nuttige maatregelen te treffen met het oog op het organiseren van dergelijk jaarlijkse overleg. De volledige mededeling is hier consulteerbaar.

Mededeling C-2016-01-LA betreffende de toe te passen procedure bij het raadplegingsproces met de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal in het kader van een tussentijdse wijziging van de luchthavengelden (25/11/2016)

Door middel van mededeling C-2016-01-LA heeft de Dienst Regulering richtlijnen uitgevaardigd voor de toe te passen procedures bij de raadpleging van gebruikers voor de tussentijdse wijziging van de luchthavengelden, die zal doorgaan in 2017. Deze mededeling kan hier geconsulteerd worden.

Mededeling C-2017-01-LA betreffende tussen komst van de regulator tijdens tariefconsultaties (19/05/2017)

Tijdens de laatste tariefraadpleging van de gebruikers hebben enkele van hen de vraag gesteld of rechtstreeks contact nemen met Dienst Regulering mogelijk zou zijn. In dit kader heeft de Dienst Regulering een mededeling C-2017-01-LA uitgevaardigd betreffende zijn “rol tijdens de uitzonderlijke tariefraadpleging van de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal”. Om deze mededeling te raadplegen, klik hier voor officiële versie in Frans of vrije vertaling in Engels.

Mededeling C-2018-01-L – Mededeling over arrest Marktenhof van 27 juni 2018

 De Dienst Regulering heeft op 3 augustus 2018 een mededeling uitgevaardigd over het arrest dat op 27 juni 2018 door het Marktenhof werd gewezen inzake het hoger beroep van Brussels Airport Company tegen beslissing D-2017-07-LA. In deze mededeling worden de kernpunten van het arrest besproken, alsook de conclusies die eruit kunnen getrokken worden. De tekst van deze mededeling kan hier worden teruggevonden. Een Engelse vertaling wordt later nog gepubliceerd.