Internationaal

De Dienst Regulering is lid van het Thessaloniki Forum of Airport Charges Regulators. Dit is een werkgroep, onder voorzitterschap van de Europese Commissie, van de Europese regulatoren die bevoegd zijn voor het toezicht op de luchthavengelden. Deze werkgroep heeft tot opdracht de Commissie te adviseren aangaande implementering van de Richtlijn 2009/12 betreffende luchthavengelden en het promoten van goede praktijken inzake economische regulering van luchthavens.

Het Thessaloniki Forum heeft in dit kader 2 papers uitgebracht (enkel beschikbaar in Engels):

-          Aanbevelingen aangaande raadpleging en transparantie

-          Aanbevelingen voor het bepalen en ramen van de WACC voor luchthavenuitbaters

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Europese Commissie