Illustratie Luchthaven 3

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Dienst Regulering  met betrekking tot de economische regulering van Brussels Airport kunnen ingedeeld worden in 5 onderdelen: 

  • Analyse en opvolging van de luchthavengelden voor de gereguleerde activiteiten van Brussels Airport.
  • Goedkeuring en opvolging van kwaliteitscharters voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen.
  • Goedkeuring en opvolging van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening, afgesloten tussen Brussels Airport en de grondafhandelaars.
  • Toezicht op het afsluiten van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening, afgesloten tussen Brussels Airport en Belgocontrol.
  • Bepalen van de inhoud van de gebruiksvoorwaarden van Brussels Airport voor de luchtvaartmaatschappijen en de grondafhandelaars, en bepalen van de regels inzake publicatie van deze gebruiksvoorwaarden (Besluit van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal van 31 maart 2006 tot vaststelling van de inhoud en de nadere regels voor de bekendmaking van de gebruiksvoorwaarden van de luchthaveninstallaties van de luchthaven Brussel-Nationaal – B.S. 03.05.2006)

 Daarnaast heeft de Dienst Regulering een onderzoeksbevoegdheid inzake de naleving van de voorwaarden uit de exploitatielicentie van Brussels Airport. In dat kader beschikt de Dienst Regulering eveneens over een sanctionerende bevoegdheid.