Beroepsmogelijkheid

Tegen de besluiten van de Dienst Regulering kan beroep met volle rechtsmacht aangetekend worden bij het Hof van Beroep te Brussel door zowel de luchthavenuitbater van Brussels Airport als door de luchtvaarmaatschappijen. Op straffe van verval moet het beroep ten laatste 30 dagen na de betekening van de beslissing worden ingesteld (artikel 2 van de Wet van 9 juli 2004 houdend diverse bepalingen).

Tot op heden is er beroep aangetekend tegen de volgende beslissingen:

  • Beslissing D-2009-02-LA inzake het gebruik van het concept van Fast Lane Security op Brussels Airport
  • Beslissing D-2014-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.
  • Beslissing D-2017-07-LA betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld op 19 juli 2017 door Brussels Airport Company.