Illustratie Luchthaven 1

Adviezen

De Dienst Regulering heeft op basis van haar wettelijke bevoegdheden op gebied van exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal tot nu toe de volgende officiële adviezen gepubliceerd.

A-2013-01-LA
Advies betreffende de aanvraag tot vernieuwing van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal, ingediend door “The Brussels Airport Company”.

A-2014-04-LA
Van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal.