Klachten inzake geluidsnormen

5 juli 2017

In de maanden februari en maart 2017 ontving de Dienst Regulering een reeks klachten over het feit dat Brussels Airport Company bepaalde voorwaarden uit de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal niet zou naleven. Hoewel de Dienst Regulering onbevoegd is om dergelijke klachten te behandelen besliste zij om een controleopdracht op te starten om na te gaan of Brussels Airport Company haar verplichtingen inzake geluidsnormen naleeft die worden opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Op 4 juli vaardigde de Dienst Regulering beslissing 2017-03-LA uit, waarin zij beslist dat de luchthavenuitbater zijn verplichtingen naleeft.
De Franstalige tekst van deze beslissing kan hier worden teruggevonden.