Geschil procedure S460

9 augustus 2018

Op 6 augustus 2018 werd bij de Dienst Regulering een geschil ingediend tegen infrastructuurbeheerder Infrabel met betrekking tot het gebruik van de veiligheidsprocedure S460. De Dienst Regulering startte het onderzoek in dit dossier op.