GESCHIL PRESTATIEREGELING

11 april 2018

Op 5 april 2018 ontving de Dienst Regulering van de Infrastructuurbeheerder Infrabel een verzoek tot administratieve afhandeling van geschillen tussen haarzelf en zeven individuele spoorwegondernemingen. Deze geschillen hebben betrekking op de prestatieregeling. In naleving van de wettelijke vereisten dient de Dienst Regulering binnen de 10 werkdagen haar beslissing te nemen.