Dienstvoorzieningen - Gemeenschappelijke principes voor het toekennen van uitzonderingen

9 januari 2019

Om te vermijden dat aan exploitanten van kleinschalige dienstvoorzieningen te zware lasten worden opgelegd, voorziet de uitvoeringsverordening (EU) 2017/2177 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten, de mogelijkheid om exploitanten van dienstvoorzieningen vrij te stellen van de toepassing van een deel van de bepalingen van deze verordening. De toezichthoudende instanties ontwikkelden op niveau van IRG-Rail gemeenschappelijke beginselen voor het toekennen van deze vrijstellingen. Dit document kan hier worden teruggevonden. Momenteel is dit document enkel beschikbaar in het Engels, vertalingen naar het Nederlands en Frans worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld.