Luchthaven – Mededeling over arrest Marktenhof van 27 juni 2018

6 Août 2018

De Dienst Regulering heeft op 3 augustus 2018 een mededeling uitgevaardigd over het arrest dat op 27 juni 2018 door het Marktenhof werd gewezen inzake het hoger beroep van Brussels Airport Company tegen beslissing D-2017-07-LA. In deze mededeling worden de kernpunten van het arrest besproken, alsook de conclusies die eruit kunnen getrokken worden. De tekst van deze mededeling kan hier worden teruggevonden. Een Franse en Engelse vertaling worden later nog gepubliceerd.